Absència i presència. Trastorn de l’espectre autista

Volem demostrar que l’autisme no té una forma fixa, no existeix tampoc un sol tipus d’autisme i tampoc hi ha un estereotip, i aquesta idea errònia prové d’una falta de conscienciació per part de la societat. Cal saber que cada autista és un món diferent, tots reuneixen unes característiques comunes de l’autisme, però independent d’això,…